8ZZ88888O8888OZ8OI?+ZMO$=+=~=+I??$I~IDD8…

greguería
8ZZ88888O8888OZ8OI?+ZMO$=+=~=+I??$I~IDD8DZ8O8OOOO$$$$ZZ$$$$O7Z$I7I7$$$$77777$77=
OO8888888D87ZZ7?+M7Z$~ZI?~~+7+I+~+==O=II?+,??N88OOO7ZZZ$O$7$77$$$7$$$777777I77I~
DOD$DDOZ78M8DI==O7=I+INM$Z+OZN?,+~=~7:NMDOO7I$,8Z8ZZ77ZZ7$ZI=8Z$7$7$$7$$777I$77~
D8D8DD8NMDZNNND8DDIO$$DZ$Z$78O87~,+MN8N+O$D8Z$D7Z8ZOOZ777I7I777$$$77$7$$777II77~
DDD8D8NDNNNNNNND8ID7Z8DDNZ8N7M8O:M8NNNNNDDDDOOZ7:ZZ88OOOZ$777OZ$Z7$7$777I$$7$77~
D8DDDDDDNDNMMNNN$NZZ8DMNDZNO7NNII$:DMNNNN77DD88ZZIZ7OOOOZ77$O7ZO777IZ7777II7I77~
DD888ONNDDZDODNMDOMDODMZNZ$ZIIDO$+7?ZO$888OO?OD8O7Z$$ZOOOZZ$$ZZ$$Z$$$77777$77I$~
8D888MNDZZZOO88NDDIZII$7O$$7ZZI~7+~DNOM$OZ$O7$Z888ZZ$Z$ZOOO7$7$$$O7O$77777$$7$7~
88OZZIONDDNNDZNNNNDZ8ZZ$8O8O8D8O$Z+=N88DDNDND7I8O8IOZZZ$OZZI7ZOO$7$$7777ZZ$I77$~
O8ZZ88$?OD88DNNDND8O8DODOZOO8O8D$Z$ONDN$788O8N7I8ZZZOZZ$ZOO7Z$7$77$7$$$7$$$I$77=
O8ZDO?Z7IIMZONDZMO7ONN8Z$OOZNO8ZZD8ZMDOZ8MDOD+Z?ID8OOZZOOOZIZO777$77$7Z$7$I77O$~
8Z8OO$D8N7MMNDNDDOO8DO8D8D888DZ88887ONOZ?+I8Z77Z+Z8ZOOZZZ$Z7OOZ77$7$$ZZ$Z$$$Z$$~
8OO8ZO$ONZDDNNMND?DDOO8Z8DOZ888D$7+$78N8D$OODI7IDOZ$ZZOZOZ$ZZZZO$I$$$7ZZ$$$$7$$=
88D$8$$Z8ONMND8$O8D8ZO$Z$IINO$OZZOZ7$?$N8OZ87I7OZZ$ZZZOZZZZ$ZZZOZ7I77?ZZI$$7$$$~
8NN8OZ888$I$$OO$ONOOO7NOZZO8ODON7O88Z7NO?+I+$IZ8Z$Z$OOOOZOZZZZZ8Z$OZ7?7IZ$$$$$Z~
DDDNDDO8NODO$ZO7IMZ8DZ$N8OO878D8OODDZ?~OZ$OO$ZO$NIZIZ7ZOOZ$$Z$ZOO$OZO$7$$ZZ7$ZZ=
8DND8NMND88OZ$7OODDZONN8$8DDO8OOZN8O7?O+$ZO$8OO8ZO7$ZO$78O$ZZZZZZ$OOOZ$$Z77$$ZZ=
DDDDD8DDNNMM$O88$OOOD8D888O8DDZ$8NOZIZO7OOOOOOOO8Z$OZ$$ZOZO$$$$ZZZOOZZZ$ZZ$7$$$~
DNDD88$O8D8DNNODDOD8OZDNDDD8N$778DZZ$8Z8ZZ$O88O$8OOZO$777ZOO$$7OZZOOOZZ$Z$I7$OZ=
D8ODNDD88$ZOZZ8ND8NDNNO88D88OOZ8888OOZOOO88O8DZO8Z8OZZ$ZZ$$ZZ$$Z$$$ZOOZ$$$77$$O=
DODODDDNNNODDDNNDOD8NNDNDOD888DD8O88OODO8DDOZ7$ZZD$DOZZ8Z$ZI$OZ$$$I$ZOOOZ7$ZZOO~
DNNDODNMMNMMMNNNNMMNNNNNN8NDDNNDDOODNND88NDDDOO888DOMD8ZOOZ$ZZ8ZZ$$$Z$OOOZ7ZOOO~
8DDDNNDDZZ$Z$ONMMMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDNDNNNDN$Z$OZOOZ8OZZ$$Z$$$7$7$D8OO$$ZO=
8DNDDNDD88887$$I7NMDMMNDMMMNMNMDNNNNMNMDO7:ZNNDO$ZOZ$O$OOO88ZZOOZ777ZIZ78OO8ZO8~
DO8DNMMNN88M8DO+I$M~7$$$ZIO887N$OI88O=7DZ?I88N8DZ8O77DOO7ZZOO7O8O7O7IOZ$O88OO$7~
8N8DNNNNNNDNNDD8NNN?ONDZDNDOZZDI7D$~ZDZ$8OM88ND88NO$Z7ZOZ$ZZZZZZZZZZ77$7Z888DD$~
88NMNNNNNNNNNNMNNNODIN8DN$8D8N8OZO$?Z8DN8DNDNDDDO8ZDDOZO88OZ$ZZ$OZ88OO$OZZZ8D88~
DDDNDNNNNNMNNNNMNNNNMNNNNNDNDD8DNNNDNMNNMMNNNNDD88DO8Z78DZZZOO8O8ZOZOZZ7$Z788O8~
DN8DDNNNNNMMMMMNNNMMMMNNNNNDNNNNNMNDNNNNNNNNNDDND88DO$ZZ$Z8ZZZ88ZOOO8OOOZOZO7$O~
~~=~==~====================================~~~~~~~~~~==~~~=~~~~===~~~~=~~==~~~==

3 comentarios en “8ZZ88888O8888OZ8OI?+ZMO$=+=~=+I??$I~IDD8…

  1. jajaja, claro, perdido en la procelosa mar de aquellas bases… que alumbran un futuro incierto

    Me gusta

Deja tu greguería

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s